nobema
nobema
Investeringsmulighet - Andel: Fra 1 - 10%
Eiendomsselskap med fokus på optimalisering av undervurderte eiendommer i Vestfold og Telemark
Selskapsnavn
Falchoner Eiendom AS
Om bedriften
Eiendomsselskap i raskt vekst, som har spesialisert seg på å utvikle det ubenyttede potensialet i nærings- og boligeiendommer i Vestfold og Telemark. Dette gjøres gjennom aktivt samarbeid og interaksjon med leietakere, og tilpasninger til det lokale markedet, som selskapet kjenner meget godt. Det finnes mange tomme og dårlig utnyttede lokaler i distriktet, der vi ser gode muligheter. Gjennom selskapets tilnærming aktiveres leietakerne direkte i forvaltningen av eiendomsmassen, både med tanke på økt belegg og verdiskapende disponeringer av lokalene. Dette bidrar til økt verdiskaping for både eiere og leietakere. Samtidig bidrar selskapets modell og tilnærming til å skape nytt liv og god økonomisk forvaltning i eksisterende eiendommer, som igjen gir gode marginer og redusert behovet for riving og nybygging. For leietakere innebærer dette større muligheter for individuell tilpasning av lokalene til sitt behov og lavere husleie, sett i forhold til hva som normalt er mulig i nyere bygg. For eierne innebærer dette økt lojalitet blant leietakerne, lavere investeringskostnader og bedre marginer.
Kjøpsargumenter
  • Attraktiv eksponering i undervurderte eiendommer i Vestfold og Telemark
    Falchoner Eiendom investerer i lokale og undervurderte eiendommer med stor økonomisk oppside.

  • Høy direkteavkastning

  • Verdiskapende interaksjon med leietagere
    Selskapet har innovative modeller for aktivering og involvering av leietakerne i driften av selskapet. Dette bidrar til lavere driftsutgifter, høyere belegg, mer stabile og ansvarsfulle leietakere, og bedre resultater.

  • Løpende gevinstrealisering
    Selskapets modell for tilnærming til markedets og leietakernes behov gjør eiendomsmassens bruksverdi mer synlig for aktuelle kjøpere. Dette gir flere og bedre muligheter for raskere realisering av gevinst, som selskapet utnytter. Løpende gevinstrealisering gir økte muligheter for å ta nye og attraktive posisjoner.

Prisantydning

Etter avtale
Ytterligere informasjon: Selskapets verdijusterte egenkapital er MNOK 53. Rabatt kan vurderes for riktig kjøper, og rabattens størrelse kan ses i sammenheng med andelens størrelse.
Bransje
68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Fylke
Vestfold og Telemark
Omsetning (2022)
10 000 000 NOK
Egenkapital (2022)
53 000 000 NOK
Org.nr
981414063
Selskapets livsfase
Etablert selskap
Adresse
Prinsegata 33 A
Poststed
Larvik
Kommune
Larvik
Antall ansatte
5
Eiendom
Eier eiendom: Ja
Leier eiendom: Nei
Prosjektnummer
Om6nn7gpTwR5mhMVg_Gzuw